Wystaw jest inspirowana podróżami do Afryki, oraz realnymi spotkaniami z ludźmi.

Tytuł nawiązuje do wrażenia spokoju i zatrzymania w czasie, jakie tam
odnalazłam, oraz do najbardziej znanego drzewa Afryki, które dla
mieszkańców tego kontynentu jest wyjątkowe i święte, stanowi ono
bramę między światem realnym i metafizycznym. Jednak najważniejszy
dla mnie jest fakt, jego majestatyczności, która rzuca cień na życie
codzienne zwykłych ludzi. Odnoszę więc wrażenie, że wiele spraw
dzieje się tam po prostu w cieniu Baobabu.